Algemene Voorwaarden Spirituele Praktijk By Seven

 

Artikel 1
Wie ben ik?
Spirituele Praktijk By Seven is een eenmanszaak, gevestigd Heuvel 22 D5 , 5341 CW te Oss met praktijkadres: De Edelenburg 36, 5346 VM te Oss. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 73221260.

 

Artikel 2
Een consult, een sessie of een behandeling
Ik werk alleen op afspraak. De investering voor een consult, een sessie of een behandeling (reading, healing, spirituele coaching, spirituele relatie therapie, spirituele stervensbegeleiding of het verzorgen van een spirituele avond) staat vermeld op de website van Spirituele Praktijk By Seven, www.byseven.nl. Deze investering is actueel, tenzij anders met jou is overeengekomen.
Na een consult, een sessie of een behandeling dien je de betaling contant of via een betalingsverzoek te voldoen. Als vooraf met jou is overeengekomen dat je op rekening kan betalen dan dien je de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Terugbetaling of vergoeding van de door Spirituele Praktijk By Seven geleverde diensten is niet mogelijk. Een consult, een sessie of een behandeling kan tot 24 uur van tevoren zonder verdere kosten worden geannuleerd. Bij annulering binnen 24 uur behoudt Spirituele Praktijk By Seven zich het recht voor de kosten van het consult, een sessie of een behandeling in rekening te brengen.

Een consult, een sessie, een behandeling of een andere dienstverlening van Spirituele Praktijk By Seven kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunde. Spirituele Praktijk By Seven zal nooit een diagnose stellen of een advies geven over medische zaken, medicijnen of behandelingen bij een reguliere arts of (medisch) behandelaar. Een consult, een sessie of een behandeling kan mogelijkerwijs wel een aanvulling zijn. Je dient dit altijd te bespreken met de reguliere arts of (medisch) behandelaar.
Je neemt deel aan een consult, een sessie of een behandeling op basis van vrije wil. Je kunt geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies, de begeleiding of de behandeling. Toekomstbeelden kunnen worden medegedeeld, maar altijd als mogelijkheid. Ieder mens heeft zijn/haar eigen vrije keuze. Het gevaar bij toekomstvoorspellingen is dat men daar naar gaat leven. Spirituele Praktijk By Seven moet ervoor zorgen dat de mens zijn/haar eigen vrije wil blijft behouden. Adviezen mogen gegeven worden.
Spirituele Praktijk By Seven zal geen uitspraak doen over (zieke) personen wanneer zij zullen sterven, ook niet als de (zieke) cliënt ernaar vraagt.
Spirituele Praktijk By Seven is te allen tijde niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan een consult, een sessie, een behandeling of iedere andere activiteit van Spirituele Praktijk By Seven, tenzij je aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Spirituele Praktijk By Seven. De aansprakelijkheid van Spirituele Praktijk By Seven, voor eventuele schade in welke vorm dan ook door tekortkomingen, is ten alle tijden beperkt tot ten hoogste het bedrag van de behandeling, het consult of de sessie.

 

Artikel 3
Disclaimer
De inhoud van website van Spirituele Praktijk By Seven, www.byseven.nl, is met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Spirituele Praktijk By Seven is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

 

Artikel 4
Wet bescherming persoonsgegevens
Alles wat besproken wordt tijdens de consulten, sessies en behandelingen is en blijft vertrouwelijk. Spirituele Praktijk By Seven deelt geen informatie naar buiten of zal het in huiselijke kring bespreken. Inhoudelijke informatie wordt alleen naar buiten gebracht nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven. Bij de uitvoering van alle activiteiten is de bescherming van jouw persoonsgegevens voor Spirituele Praktijk By Seven het grootste belang. Jouw persoonsgegevens worden daarom met uiterste zorg behandeld. Spirituele Praktijk By Seven verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wet AVG). Spirituele Praktijk By Seven verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen. Ook alle overige informatie die je aan Spirituele Praktijk By Seven verstrekt wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal nimmer aan derden beschikbaar worden gesteld.